Opwaardering Turfroute

De provincie Fryslan wil de oude Turfroute opwaarderen. De route waarlangs in vroegere tijden de uit het gebied gewonnen turf werd vervoerd, moet geschikt gemaakt worden voor recreatieschepen met een diepgang van 1.30 m

Aanvullende informatie

  • Project titel: Opwaardering Turfroute
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Project omschrijving:

    In het project "Opwaardering Turfroute" worden damwanden en beschoeiingen geplaatst, damwandverankeringen aangebracht en wordt grond- en baggerwerk uitgevoerd. 

    Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Ooststellingwerf, Provinciale vaarweg A21, Opsterlânske Kompanjonsfeart en de gemeente Midden - Drenthe, vaarweg Wittewijk in de Provincie Drenthe.

  • Plaats: Oosterwolde/Appelscha
  • Uitvoeringsperiode: December 2013 - December 2014
  • Contractvorm: RAW