Inrichting Dwingelderveld

In het inrichtingsplan van het nationaal park Dwingelderveld wordt de voormalige landbouw enclave Noordenveld (200 hectare) en Kloosterveld omgevormd tot vochtige heide. De daarbij vrijkomend de grond wordt gebruikt voor de aanleg vaneen landschappelijk vormgegeven geluidswal langs de A28

 

Het Dwingelderveld zal na het gereedkomen van het project in staat zijn om overvloedige neerslag langer vast te houden. Daarmee helpt het natuurgebied voorkomen dat Meppel te maken krijgt met wateroverlast.

(Bron: http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl)

Aanvullende informatie

  • Project titel: Herinrichting Nationaal Park Dwingelderveld
  • Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied
  • Project omschrijving:

    Omvormen van landbouw-enclaves binnen het Nationaal Park Dwingelderveld tot natuurgebied.

    Werkzaamheden: afplaggen terreinen, aanleg geluidswal, aanleggen stuwen, dempen watergangen, verwijderen asfaltweg, aanleg recreatieve voorzieningen.

  • Plaats: Dwingeloo
  • Uitvoeringsperiode: februari 2010 tot december 2013
  • Contractvorm: RAW-bestek