Bodelaeke Giethoorn

Gebiedsontwikkeling -nieuwe natuur en recreatie in de Beulakerpolder bij giethoorn: "Bodelaeke". Inrichting voor wonen en verblijfsrecreatie. Een deel van het nieuwe natuurgebied dient voor waterberging bij extreem natte tijden.

Aanvullende informatie

  • Project titel: Aanleg recreatieterrein Bodelaeke
  • Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied / Arcadis Nederland BV
  • Project omschrijving:

    Aanleg van een gecombineerd recreatie-, natuur- en waterbergingsgebied.

    Werkzaamheden: afplaggen terrein, aanleggen kades, ontgraven waterpartijen, ophogen recreatiegebied, aanleg fietspaden, aanleg beschoeiing, steigers en vlonders.

  • Plaats: Bodelaeke Giethoorn
  • Uitvoeringsperiode: januari 2010 tot maart 2013
  • Contractvorm: RAW-bestek/UAV-Gc