vrijdag, 01 september 2017 12:26

Voetgangersbrug Weiteveen geplaatst

Eind augustus is de nieuwe voetgangersbrug aan de Zuidersloot in Weiteveen geplaatst. Daarmee is het ‘Dorpsommetje’ aan de Zuidkant van Weiteveen - door het Schoonebeekerveld - afgerond. De Zuidersloot beschikt nu over 2 naast elkaar gelegen bruggen. Want al eerder werd de verkeersbrug in de Zuidersloot aangelegd. De verkeersbrug in de Zuidersloot ligt over de nieuw gegraven slenk. Bij die brug is ook een uitkijkpunt en rustpunt voor fietsers en wandelaars aangebracht. Vanaf dat verhoogde uitkijkpunt heeft men een mooi overzicht over de nieuwe Buffer Weiteveen. In een paar maanden tijd is de omgeving van de Zuidersloot ingrijpend veranderd. Er is een open landschap ontstaan, waarbij de natuur aansluit op de dorpsrand. Met de aanleg van beide bruggen zijn de werkzaamheden van Aannemer Oosterhuis aan de Buffer Weiteveen grotendeels afgerond. Nu wordt alleen nog hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe Schaapskooi. Die werkzaamheden gaan nog duren tot volgend voorjaar.

(Bron: YouTube door Kees Huysman)

Media