maandag, 15 januari 2018 19:57

Inrichting De Bol op Texel

Natuurmonumenten is gestart met het project bij de Bol. Het landschap zal worden hersteld naar de situatie van voor de ruilverkaveling. Kreken worden teruggebracht en de bolling van het landschap. Hierdoor ontstaan vochtige hooilanden met orchideeen en een ideale broedplaats voor weidevogels. De Bol maakt onderdeel uit van de Vogelboulevard Texel.

Een heel leuk filmpje over het werk van Oosterhuis op Texel.

(Bron: YouTube Natuurmonumenten Texel)

Media