zaterdag, 17 maart 2018 14:34

Volop graafwerk op Drijvers vogelweide

Inrichting natuurgebied Drijvers Vogelweide De Bol op Texel, waarbij het graafwerk door Oosterhuis er toe bij draagt om het oorspronkelijke reliëf van de voormalige kweldergraslanden weer terug te krijgen.

Natuurgebied Drijvers Vogelweide De Bol wordt door Natuurmonumenten fors uitgebreid. Circa 30 hectare grasland wordt toegevoegd aan het natuurgebied. Doordat dit grasland als het ware in het al bestaande weidevogelgebied lag, was het nooit mogelijk de waterhuishouding optimaal in te stellen voor de planten en weidevogels.

Door de nieuwe inrichting wordt dat een stuk beter mogelijk. Het graafwerk is vooral bedoeld om het oorspronkelijke reliëf van de voormalige kweldergraslanden weer terug te krijgen. Vroeger lag er tussen afgesloten zeearmen, ook wel slenken genoemd, hoog, bol lopend land. Aan de kanten van de slenken lagen de graslanden erg laag en meer naar het midden toe wat hoger en droger.

Met de werkzaamheden worden oude en in het verleden gedempte slenken uitgegraven en het land daartussen weer in het oorspronkelijke bol lopende profiel gebracht. Dit reliëf brengt een grote variatie aan leefomstandigheden, zoals zoet en zout water en natte en droge delen. Hierdoor wordt het weer een ideale uitgangssituatie voor planten als Harlekijn Orchis, Brede Orchis, Koekoeksbloem en Grote Ratelaar. Deze bloemrijke graslanden trekken allerlei insecten aan en vormen hiermee ook een ideale plek voor weidevogels als Grutto en Tureluur om hun jongen groot te brengen. Een ideale combinatie dus.

(Bron: YouTube Natuurmonumenten Texel)

Media

In de media YouTube

  • Inrichting De Bol op Texel
    Natuurmonumenten is gestart met het project bij de Bol. Het landschap zal worden hersteld naar de situatie van voor de…