Toon items op tag: cultuurtechnisch grondwerk

dinsdag, 15 oktober 2013 16:58

Natuurontwikkeling

Vanuit de basis in het cultuurtechnisch grondwerk is Oosterhuis b.v. betrokken geweest bij de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Ook nu nog vormt dit een aanzienlijk aandeel van de werkzaamheden. Het omvormen van cultuurgrond naar natuurgebieden, aanpassen van waterhuishouding, aanleggen van kades om water vast te houden. Het zijn de werkzaamheden die veel worden uitgevoerd om de voorwaarden voor natuurontwikkeling te realiseren. Wij beschikken over speciaal aangepaste machines om dergelijke werkzaamheden uit te voeren.

Gepubliceerd in Activiteiten
dinsdag, 15 oktober 2013 15:13

Inrichting Dwingelderveld

In het inrichtingsplan van het nationaal park Dwingelderveld wordt de voormalige landbouw enclave Noordenveld (200 hectare) en Kloosterveld omgevormd tot vochtige heide. De daarbij vrijkomend de grond wordt gebruikt voor de aanleg vaneen landschappelijk vormgegeven geluidswal langs de A28

 

Het Dwingelderveld zal na het gereedkomen van het project in staat zijn om overvloedige neerslag langer vast te houden. Daarmee helpt het natuurgebied voorkomen dat Meppel te maken krijgt met wateroverlast.

(Bron: http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl)

Gepubliceerd in » Natuurontwikkeling