Toon items op tag: Waterberging

donderdag, 20 augustus 2020 14:50

Waterberging bij wateroverlast

De afgelopen decennia is er diverse malen sprake geweest van ernstige wateroverlast in delen van Nederland, waarbij dorpen, steden en landerijen onder water liepen. Dit is reden geweest voor de waterschappen om waterbergingen aan te leggen, om de piekafvoeren af te vangen. Aanleggen van kades, eventueel afgraven van het maaiveld en aanpassen van de waterhuishouding, werkzaamheden waar Oosterhuis b.v. in gespecialiseerd is.

Gepubliceerd in Activiteiten
dinsdag, 15 oktober 2013 15:13

Bodelaeke Giethoorn

Gebiedsontwikkeling -nieuwe natuur en recreatie in de Beulakerpolder bij giethoorn: "Bodelaeke". Inrichting voor wonen en verblijfsrecreatie. Een deel van het nieuwe natuurgebied dient voor waterberging bij extreem natte tijden.

Gepubliceerd in » Water
dinsdag, 15 oktober 2013 15:13

Inrichting Dwingelderveld

In het inrichtingsplan van het nationaal park Dwingelderveld wordt de voormalige landbouw enclave Noordenveld (200 hectare) en Kloosterveld omgevormd tot vochtige heide. De daarbij vrijkomend de grond wordt gebruikt voor de aanleg vaneen landschappelijk vormgegeven geluidswal langs de A28

 

Het Dwingelderveld zal na het gereedkomen van het project in staat zijn om overvloedige neerslag langer vast te houden. Daarmee helpt het natuurgebied voorkomen dat Meppel te maken krijgt met wateroverlast.

(Bron: http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl)

Gepubliceerd in » Natuurontwikkeling