Bouwrijp maken

In Nederland is nog steeds ruimte nodig voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Oosterhuis b.v. betrokken bij de aanleg van diverse projecten op dit gebied. Aanleg van riolering, ontgraven van vijvers en watergangen, aanleg van bouwwegen en de inrichting van het totale gebied.

Meer in deze categorie: « Waterberging Betonbouw »