Waterberging bij wateroverlast

De afgelopen decennia is er diverse malen sprake geweest van ernstige wateroverlast in delen van Nederland, waarbij dorpen, steden en landerijen onder water liepen. Dit is reden geweest voor de waterschappen om waterbergingen aan te leggen, om de piekafvoeren af te vangen. Aanleggen van kades, eventueel afgraven van het maaiveld en aanpassen van de waterhuishouding, werkzaamheden waar Oosterhuis b.v. in gespecialiseerd is.

Meer in deze categorie: « Natuurontwikkeling Bouwrijp maken »