Toon items op tag: aanleggen kade

donderdag, 20 augustus 2020 14:50

Waterberging bij wateroverlast

De afgelopen decennia is er diverse malen sprake geweest van ernstige wateroverlast in delen van Nederland, waarbij dorpen, steden en landerijen onder water liepen. Dit is reden geweest voor de waterschappen om waterbergingen aan te leggen, om de piekafvoeren af te vangen. Aanleggen van kades, eventueel afgraven van het maaiveld en aanpassen van de waterhuishouding, werkzaamheden waar Oosterhuis b.v. in gespecialiseerd is.

Gepubliceerd in Activiteiten
dinsdag, 15 oktober 2013 16:58

Natuurontwikkeling

Vanuit de basis in het cultuurtechnisch grondwerk is Oosterhuis b.v. betrokken geweest bij de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Ook nu nog vormt dit een aanzienlijk aandeel van de werkzaamheden. Het omvormen van cultuurgrond naar natuurgebieden, aanpassen van waterhuishouding, aanleggen van kades om water vast te houden. Het zijn de werkzaamheden die veel worden uitgevoerd om de voorwaarden voor natuurontwikkeling te realiseren. Wij beschikken over speciaal aangepaste machines om dergelijke werkzaamheden uit te voeren.

Gepubliceerd in Activiteiten