Natuurontwikkeling

Vanuit de basis in het cultuurtechnisch grondwerk is Oosterhuis b.v. betrokken geweest bij de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Ook nu nog vormt dit een aanzienlijk aandeel van de werkzaamheden. Het omvormen van cultuurgrond naar natuurgebieden, aanpassen van waterhuishouding, aanleggen van kades om water vast te houden. Het zijn de werkzaamheden die veel worden uitgevoerd om de voorwaarden voor natuurontwikkeling te realiseren. Wij beschikken over speciaal aangepaste machines om dergelijke werkzaamheden uit te voeren.

Meer in deze categorie: « Agrarisch loonbedrijf Waterberging »