Activiteiten

Oosterhuis b.v. is ook thuis in, op en langs het water. Diverse projecten op het gebied van beschoeiingen, damwanden, gemalen,…
Bestel direct uw container hier. Binnen het dienstenpakket van Oosterhuis b.v. valt ook de verhuur van containers, zorg voor opslag…
Sinds 2010 heeft Oosterhuis b.v. ook specialisten op het gebied van betonbouw in huis. Vaste bruggen, draaibruggen, ophaalbruggen, kademuren, viaducten,…
De afgelopen decennia is er diverse malen sprake geweest van ernstige wateroverlast in delen van Nederland, waarbij dorpen, steden en…
Van oudsher houdt Oosterhuis b.v. zich bezig met agrarisch loonwerk, voor met name melkveehouders in het gebied rondom Nijeveen in…
In Nederland is nog steeds ruimte nodig voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Oosterhuis b.v. betrokken bij de aanleg van diverse…
Vanuit de basis in het cultuurtechnisch grondwerk is Oosterhuis b.v. betrokken geweest bij de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Ook nu…