Activiteiten

Binnen het dienstenpakket van Oosterhuis b.v. valt ook de verhuur van containers, zorg voor opslag en inzameling van afval: sloop-…
Sinds 2010 heeft Oosterhuis b.v. ook specialisten op het gebied van betonbouw in huis. Vaste bruggen, draaibruggen, ophaalbruggen, kademuren, viaducten,…
Oosterhuis b.v. is ook thuis in, op en langs het water. Diverse projecten op het gebied van beschoeiingen, damwanden, gemalen,…
Vanuit de basis in het cultuurtechnisch grondwerk is Oosterhuis b.v. betrokken geweest bij de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Ook nu…
In Nederland is nog steeds ruimte nodig voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Oosterhuis b.v. betrokken bij de aanleg van diverse…
Van oudsher houdt Oosterhuis b.v. zich bezig met agrarisch loonwerk, voor met name melkveehouders in het gebied rondom Nijeveen in…
De afgelopen decennia is er diverse malen sprake geweest van ernstige wateroverlast in delen van Nederland, waarbij dorpen, steden en…