Activiteiten

In Nederland is nog steeds ruimte nodig voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Oosterhuis b.v. betrokken bij de aanleg van diverse…
De afgelopen decennia is er diverse malen sprake geweest van ernstige wateroverlast in delen van Nederland, waarbij dorpen, steden en…
Vanuit de basis in het cultuurtechnisch grondwerk is Oosterhuis b.v. betrokken geweest bij de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Ook nu…
Oosterhuis b.v. is ook thuis in, op en langs het water. Diverse projecten op het gebied van beschoeiingen, damwanden, gemalen,…
Van oudsher houdt Oosterhuis b.v. zich bezig met agrarisch loonwerk, voor met name melkveehouders in het gebied rondom Nijeveen in…
Sinds 2010 heeft Oosterhuis b.v. ook specialisten op het gebied van betonbouw in huis. Vaste bruggen, draaibruggen, ophaalbruggen, kademuren, viaducten,…
In 2010 heeft Oosterhuis b.v. het dienstenpakket uitgebreid met verhuur van containers, zorg voor opslag en inzameling van afval: sloop-…